0
okt.
6
DatumDinsdag 6 oktober 2015, 15:00 - 20:00 uur
LocatieVan der Burghweg 1, DelftDe Bouwcampus Van der Burghweg 1 2600 AM Delft
PrijsGratis deelname0.0

Marktmiddag Systeemgerichte Contractbeheersing

Kwaliteitsborging in de bouw: spreek dezelfde taal!

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) is een middel voor opdrachtgevers om risicogebaseerd te sturen op kwaliteit in contracten door het auditen van kwaliteitsplannen. Om dat tot een succes te maken is het belangrijk een gedeeld beeld te hebben van het te realiseren bouwwerk en van de eisen die daaraan gesteld worden. Daarvoor moeten beide projectpartners, net als in een goed huwelijk, dezelfde taal spreken. Dat bleek tijdens de drukbezochte marktmiddag op 6 oktober 2015 in de Bouwcampus te Delft.

Wilt u het hele dag verslag op uw gemak doorlezen klik hier. 
Wilt u de plenaire presentatie nog eens doornemen klik hier.
Wilt u de deelnemerslijst inzien? Klik hier.

SBRCURnet - SCB- Grote plaat
SCB-Marktmiddag

Het Rijksvastgoedbedrijf wil dat gecontracteerde marktpartijen zélf verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de kwaliteit van de eigen producten en diensten. Dit betekent dat onze opdrachtnemers moeten gaan werken onder kwaliteitsborging: gebruik maken van een projectspecifiek kwaliteitmanagementsysteem, continu verbeteren en zelf aantonen dat aan de eisen van het Rijksvastgoedbedrijf voldaan wordt.

Om hierop te sturen gebruiken het Rijksvastgoedbedrijf systeemgerichte contractbeheersing (SCB), een methode die in de GWW-sector al langer toegepast wordt, onder andere door Rijkswaterstaat. SCB richt zich op de vraag of de werkzaamheden aantoonbaar worden gerealiseerd op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. Dit kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd op basis van ISO 9001 en wordt projectspecifiek uitgewerkt in een kwaliteitsplan. Als opdrachtgever toetst het Rijksvastgoedbedrijf het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem voor het project, onder andere door het houden van audits. 

De werkwijze sluit aan bij geïntegreerde contracten op basis van de UAV-gc, de modelovereenkomst DBFMO en de integrale beheercontracten (IBC). De principes van SCB worden meer en meer toegepast,  ook op andere contractvormen. Zo worden ook in de reguliere onderhoudscontracten steeds meer kwaliteitsborgingselementen gevraagd.

Het toepassen van SCB past in het streven naar zakelijke verhoudingen met marktpartijen, het benutten van de kracht van marktpartijen en het beleggen van risico’s bij de partij die deze het beste kan beheersen.

Video

Deze animatie geeft uitleg over systeemgerichte contractbeheersing bij Rijksvastgoedbedrijf.

Vragen?

Neem contact op met:

Voorlopig programma

15:00 uurInloop en koffie
15:30 uurIntroductie
Een hartelijk welkom door de dagvoorzitter Astrid Feiter die u meeneemt in de wereld van SCB.
15:45 uur

Ervaringen van marktpartijen deel 1
Timo Giling van Cofely vertelt u over de ervaringen bij het RVB-project PI Breda.

16:05 uurErvaringen van marktpartijen deel 2
Eric van den Broek van Heijmans vertelt u over de ervaringen in de projecten: Nationaal Militair Museum, onderhoud Ministerie Justitie & Binnenlandse zaken, en 'Eurojust'.
16:25 uur

De uitdagingen van SCB vanuit opdrachtgever door Sjaak Keuvelaar
3 jaar geleden is het programma SCB gestart bij het Rijksvastgoedbedrijf. Er is onder andere veel geïnvesteerd in trainingen, e-learning, lead auditors, contractteksten en risicomanagement. Er is gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring van Rijkswaterstaat. Sjaak Keuvelaar, programmamanager SCB bij het Rijksvastgoedbedrijf neemt u mee in 3 jaar SCB-ontwikkeling en de uitdagingen voor de toekomst, zowel voor het Rijksvastgoedbedrijf als voor de opdrachtnemers.   

16:40 uurPauze
17:00 uur

Facilitators van binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf begeleiden gesprekstafels over 

de volgende onderwerpen:

 • Gesprektafel 1 SCB: Lean SCB door Jan-Co van der Doel, Mourik & Martin van Adrichem, Van Hattem & Blankevoort
  Voor opdrachtnemers is niet per se duidelijk waarom opdrachtgevers doen wat ze doen. 
  Sterker nog, opdrachtnemers 'hebben last van de papieren tijgers' die worden gevraagd.
  Andersom vragen opdrachtgevers zich af of ze nu de juiste snaar weten te raken.
  Hoe ontdoen we SCB van de loze ballast en komen we tot een werkwijze die leidt tot een
  win-win situatie voor opdrachtgever en opdrachtnemer?
 • Gesprektafel 2: SCB: The business case door Joost Jansen & Leo van Es, Rijkswaterstaat
  Werken onder kwaliteitsborging en voor een opdrachtgever die SCB voert, vraagt o.a.
  investeringen in een andere manier van werken, sturing, ontwikkelen van competenties
  en andere ondersteunende middelen. Waar zit hier de winst voor de opdrachtnemer? 
 • Gesprektafel 3: SCB bij kleinere projecten of kleine bedrijven: niet downsizen maar upgraden door Rene Dekwaadsteniet, Building Changes
  Hoe richten we kwaliteitsborging en contractbeheersing in bij kleinere projecten of vanuit kleinere bedrijven. Is schaalbaarheid nodig? Vaak worden instrumenten en methoden ontwikkeld in grote organisaties en in grote projecten, want 'daar is budget voor'. en vervolgens proportioneel gemaakt voor  kleinere projecten. In deze gesprektafel benaderen we het vraagstuk andersom, met de waarde van een kleiner project als vetrekpunt: niet downsizen maar upgraden!  Wat is de basis aan kwaliteitsborging en SCB die aanwezig is in kleinere projecten en bij kleinere bedrijven; Hoe zetten we deze in om het rendement te vergoten op resultaat, vakmanschapen vertrouwen.
 • Gesprektafel 4: Het SCB-kennisspel
  In het SCB-spel wordt in teams een bordspel gespeeld; wie weet het meest van
  SCB en weet de spelleiding te verleiden tot het geven van extra punten.
 • Gesprektafel 5: De keten door Roland Broekhuizen, Motion Consult
  Aannemers doen een groot deel van de werkzaamheden niet zelf, maar kopen deze in bij
  derden (onderaannemers, architecten, adviesbureaus) en uiteindelijk toeleveranciers.
  Prestaties in kwaliteitsborging zijn dus voor een belangrijk deel afhankelijk van spelers in
  de keten van de aannemer. Hoe wordt kwaliteitsborging goed en snel onderdeel van de
  gehele keten?
 • Gesprektafel 6: SCB: Uitvraag en inschrijving door Rene van den Hoven, Nevi & Simone Dolk, freelance bid & copywriter
  Voor opdrachtgevers is het een uitdaging om in selectie en gunning die dingen uit te vragen
  die niet alleen relevant en onderscheidend zijn, maar ook passen bij de ontwikkelingen
  van de markt. Hoe selecteert RVB de beste partij en hoe kunnen marktpartijen hun
  meerwaarde laten zien in een aanbesteding.
 • Gesprektafel 7: Waardecreatie door innovatie door Wouter Notenbomer, SBRCURnet
  Met name de aantoonbaarheid en navolgbaarheid die in kwaliteitsborgingsprocessen wordt
  verlangd, vraagt om ondersteuning door ICT-middelen. Digitale platforms, Relatics, BIM en
  databases voor risico- en raakvlakmanagement lijken onmisbaar.
  Wat is de toegevoegde waarde, hoe houd je het begrijpelijk en simpel.
 • Gesprektafel 8: SCB: De cultuuromslag door Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft
  Bij het werken onder kwaliteitsborging en het toepassen van SCB veranderen de
  verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Medewerkers op elk niveau krijgen
  een andere rol te vervullen. Hoe gaan we in deze nieuwe situatie met elkaar om opdat
  we elkaar in de juiste rol houden en het beste in elkaar naar boven halen.

17:45 uurTweede ronde gesprekstafels
18:30 uurInterview met Eva Klein-Schiphorst, directeur bij het Rijksvastgoedbedrijf, waarin ingegaan wordt op wat de markt kan verwachten van het Rijksvastgoedbedrijf.
18:45 uurAfsluiting plenair programma
Tijdens de afsluiting wordt de dag samengevat. Dit wordt ondersteund en inzichtelijk gemaakt door 'De jongens van de tekeningen'.
19:00 uurBuffet en borrel
20:00 uurEinde


Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.