0
Binnenstedelijke_kademuren_delfshaven_160x160_thumb_large-1422538304
mei.
22
DatumDonderdag 22 mei 2014, 12:00 - 18:00 uur
LocatieRotterdamHotel New York Koninginnenhoofd 1 3072 AD Rotterdam
PrijsGratis deelname0.0

Startbijeenkomst Platform Binnenstedelijke Kademuren

Wat gebeurt er als een kademuur ‘aan de wandel’ dreigt te gaan? Welke maatregelen moet u dan nemen? Of als bomen de stabiliteit bedreigen? Voor een gedegen antwoord op dit soort actuele vragen is er nu het Platform Binnenstedelijke Kademuren: dé plek voor gemeentelijke beheerders, en andere betrokkenen. Want willen we de vele binnenstedelijke kademuren in ons land – liefst op een eenduidige manier – veilig houden, dan hebben we elkaar hard nodig! Komt u kennismaken tijdens de startbijeenkomst?

Waarom een Platform Binnenstedelijke Kademuren?
Door regelmatig samen te komen:

  • Leren we van opgedane ervaringen: we voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
  • Ontstaat een hecht netwerk van betrokken deskundigen op het terrein van kademuren.
  • Kunnen we witte vlekken in de huidige kennis inventariseren, en met slagvaardige groepen aan de gang gaan om oplossingen te ontwikkelen.

Een Platform dus om elkaar te ontmoeten, om een netwerk te vormen, om kennis op te doen.

Voor wie is dit platform?
Primair is dit platform bedoeld voor beheerders van gemeentelijke binnenstedelijke kademuren. Maar ook ingenieursbureaus die advies uitbrengen en het ontwerp voor nieuwbouw of renovatie leveren en aannemers die het werk uitvoeren en innovatieve oplossingen en uitvoeringsmethodieken aandragen zijn van harte welkom. We hopen op inbreng van alle betrokkenen bij binnenstedelijke kademuren, omdat we elkaar nodig hebben!

Voorgeschiedenis platform
Bij veel grachten en rivieren in Nederlandse gemeenten zijn kademuren te vinden. Vaak gaat het om eeuwenoude constructies, om cultureel erfgoed. Veel van deze kademuren functioneren prima, hoewel ze destijds zijn ontworpen voor een heel ander gebruik dan vandaag-de-dag. Bovendien is de kennis en ervaring over ontwerp, realisatie en - vooral!- beheer en onderhoud erg versnipperd. En bij beheer en onderhoud lijkt het erop dat bijna elke gemeente haar eigen beleid bepaalt.

Handboek Binnenstedelijke Kademuren
De basiskennis voor het platform komt uit het nieuwe SBRCURnet handboek 'Binnenstedelijke kademuren'. Dit is samengesteld door deskundigen uit de sector. Dit handboek bevat gebundelde kennis en ervaring over ontwerp en realisatie van kademuren, maar ook over beheer en onderhoud. Het nieuwe naslagwerk is vooral handig voor beheerders van binnenstedelijke kademuren, maar ook bedoeld voor ontwerpers en uitvoerders bij opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers.

Heeft u een kennisvraag?
Heeft u nu al een kennisvraag die u graag tijdens de startbijeenkomst wil bespreken? Laat het ons weten en stuur en mail naar platformbika@sbrcurnet.nl. Het zou mooi zijn als we tijdens de eerste bijeenkomst al samen aan de slag kunnen gaan. 

Voor goed onderhoud is uw bijdrage gewenst: word ook lid!

Het Platform Binnenstedelijke Kademuren wil haar diensten voortzetten en uitbreiden, breed gedragen door betrokken partijen. Om de toekomst van het Platform te garanderen zal dit draagvlak zowel inhoudelijk als financieel moeten zijn. Het Platform kent een lidmaatschapsstructuur om haar bestaan te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap. Voor vragen kunt u mailen naar platformbika@sbrcurnet.nl.


Over het Platform


  • 3 à 4 keer per jaar organiseert het Platform een Platformbijeenkomst  waar we over projecten vertellen en ervaringen delen; ook ervaringen in het gebruik van het handboek. 
  • Het platform haalt kennisvragen op die in de sector leven (Welke concrete problemen heeft u als beheerder of ontwerper? En hoe kunnen we gezamenlijk oplossingen ontwikkelen?).
  • Het platform heeft een website (nog in ontwikkeling), met een open en een besloten deel (dat laatste alleen toegankelijk voor leden). Op het besloten deel vindt u kennisdocumenten voor en door de leden.
  • We organiseren opleidingen (eventueel ‘in company’).
  • Een kernteam ondersteunt het platform. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, adviesbureaus en aannemers. Op dit moment wordt dat kernteam  al nader ingevuld voor een ‘vliegende start-up’.
  • Het Platform faciliteert werkgroepen voor de uitwerking van kennisvragen.

12:00 uurInloop met lunch
12:30 uurWelkom
Fred Jonker, SBRCURnet
12:40 uur
Presentatie: Vervangingsopgave Rotterdam
Leonard van der Velde, Gemeente Rotterdam
13:10 uur
Presentatie: Risicogestuurde instandhouding binnenstedelijke kades
Michiel Post, Nebest
13:40 uur
Presentatie: binnenstedelijke kademuren: maatwerk in uitvoering
Jan Visscher, Beens Groep
14:10 uur
Pauze
14:40 uur
Introductie workshops
- Restlevensduur en reststerkte o.l.v. Martijn van den Elzen, Movares
- Maatschappelijke inbedding o.l.v. Leen Paans, Gemeente Dordrecht
- Risicobenadering o.l.v. Mark Lodema, Nebest
14:50 uur
Workshopronde 1
15:10 uur
Workshopronde 2
15:30 uur
Workshopronde 3
15:50 uur
Terugkoppeling door workshopleiders
16:10 uur
Vervolg en lidmaatschap Platform Binnenstedelijke Kademuren
Fred Jonker, SBRCURnet
16:40 uur
Rondvraag
17:00 uurAfsluiting met borrel
18:00 uurEinde


Hartelijk dank voor uw belangstelling.
U kunt zich niet (meer) aanmelden via onze website.