0
Cura_79_2016_3d_cover-1469605586

CUR-Aanbeveling 79:2016 - AA079:2016

Kwaaitaal en Manta begane grondvloeren; inspectie, advies en maatregelen

Jaar: 2016

CUR-Aanbeveling 79:2016 is specifiek opgesteld voor Kwaaitaal en Manta begane grondvloeren en kan als basis worden gehanteerd bij het formuleren van opdrachten tot het inspecteren, onderzoeken, adviseren en/of herstellen van de onderzijde van deze elementvloeren.

Cur_aanbeveling_119_2016_cover-1484319147

CUR-Aanbeveling 119:2016 - AA119

Specialistische instandhoudingstechnieken

Jaar: 2016

CUR-Aanbeveling 119:2016 geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek vullen en injecteren van beton. De CUR-Aanbeveling vormt een verbindende schakel tussen de normserie NEN-EN 1504 en de Nederlandse praktijk ten aanzien van het vullen en inje...

Cura94_2016_3d_750px_cover-1455529736

CUR-Aanbeveling 94:2016 - AA094:2016

Toepassing van poederkoolvliegas in mortel, beton en grout

Jaar: 2016

CUR-Aanbeveling 94:2016 is van toepassing op poederkoolvliegas, die wordt gebruikt als toevoeging in mortel, beton en grout. Het gebruik in beton heeft betrekking op de toepassing in de betonmortel- en de betonproductenindustrie voor de bereiding van ongewapend, gewapend en voorgespannen beton.

Cura118_3d_750px_cover-1444221140

CUR-Aanbeveling 118:2015 - AA118

Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton

Jaar: 2015

CUR-Aanbeveling 118:2015 biedt vernieuwende inzichten en eenvoud bij betonreparatie. De CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek betonreparatie. In deze CUR-Aanbeveling wordt onderscheid gemaakt in drie uitvoeringsklassen, t...

Cura117_3d_750px_cover-1439566575

CUR-Aanbeveling 117:2015 - AA117

Inspectie en advies kunstwerken

Jaar: 2015

Beschadigd asfalt, scheurvorming in beton of een loszittende stalen leuning: ons land telt een groeiend aantal bruggen en viaducten dat gebreken vertoont. Een groot deel van die bouwwerken stamt immers uit de tijd van wederopbouw. CUR-Aanbeveling 117 biedt opdrachtgevers en -nemers handige kaders...

Cura76_3d_750px_cover-1439566654

CUR-Aanbeveling 76:2014 - AA076

Rekenregels voor diepwanden

Jaar: 2014

CUR-Aanbeveling 76:2014 heeft betrekking op diepwanden, uitgevoerd in Nederlandse omstandigheden met ter plaatse gestort gewapend beton. Als tweede, herziene uitgave beschrijft de CUR-Aanbeveling aanvullende bepalingen voor het ontwerpen en berekenen van diepwanden. De CUR-Aanbeveling moet worden...

Cura77_3d_750px_cover-1439566708

CUR-Aanbeveling 77:2014 - AA077

Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren

Jaar: 2014

CUR-Aanbeveling 77:2014 bevat rekenregels voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van ongewapende onderwaterbetonvloeren met een tijdelijke functie. De rekenregels waarborgen een voldoende veiligheid, maar hebben geen betrekking op waterdichtheid.

Cura61_3d_750px_cover-1439566820

CUR-Aanbeveling 61:2013 - AA061

Het voegen en hydrofoberen van metselwerk

Jaar: 2013

CUR-Aanbeveling 61:2013 geeft niet alleen informatie over voegwerk in metselwerk, maar voorziet ook in de behoefte aan regelgeving. In de CUR-Aanbeveling worden onder meer definities, classificaties, eisen en regels gegeven voor de samenstelling, levering en vervaardiging van voegspecies voor voe...

Cura108_3d_750px_cover-1440171897

CUR-Aanbeveling 108:2013 - AA108

Ontwerp en uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstructies

Jaar: 2013

CUR-Aanbeveling 108 geeft regels voor het ontwerp en de uitvoering van mortelvoegen in geprefabriceerde betonconstructies en is zowel van toepassing op horizontale als verticale voegen. Er zijn verschillende methoden voor het aanbrengen van mortelvoegen: ondergieten, ondersabelen, onderpompen, in...

Cura109_3d_750px_cover-1439566895

CUR-Aanbeveling 109:2013 - AA109

Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen

Jaar: 2013

Deze CUR-Aanbeveling geeft richtlijnen voor het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen ten aanzien van meetapparatuur, uitvoering, interpretatie en rapportage. De meting geeft informatie over de toestand (integriteit) van de paalschacht. Binnen een veld van funderingspalen geeft het ak...