0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 103

CUR-Aanbeveling 103

Windtunnelonderzoek

Deze CUR-Aanbeveling geeft richtlijnen voor het voorbereiden, uitvoeren en interpreteren van windtunnelonderzoek ter bepaling van de ontwerp-windbelasting op gebouwen en onderdelen ervan.

De Aanbeveling is bedoeld voor opdrachtgevers, uitvoerenden, gebruikers van windtunnelmetingen en is tevens basis voor de toetsende instanties.
Deze CUR-Aanbeveling geeft invulling aan het op oordeelkundige wijze uitvoeren van:

Windtunnelonderzoek die wordt aanbevolen wanneer:

 • gebouwvormen significant afwijken van de in NEN 6702 gegeven vormen;
 • gebouwen die in een complexe omgeving worden gepland, waar door wederzijdse interactie, afschermende en belastingsverhogende effecten mogen worden verwacht.

Deze CUR-aanbeveling is niet toe te passen voor bepaling van:

 • windcomfort rond gebouwen;
 • vormfactoren voor interne over- en onderdruk en wrijving;
 • de drukvereffeningsfactor;
 • de statistiek van het windklimaat;
 • de dynamische krachten op slanke, slappe constructies.

Artikelnummer AA103
Jaar 2005

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie