0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 105

CUR-Aanbeveling 105

Risicoverdeling Geotechniek (RV-G)

In de Amerikaanse bouwsector is een Geotechnical Baselin Report (GBR) ontwikkeld. Dit is een methode waarmee de eventuele afwijkingen van samenstelling van de ondergrond expliciet worden gemaakt en contractueel worden verdeeld tussen opdrachtgeven en opdrachtnemer. Het GBR benoemt en regelt in feite de onzekerheden in de ondergrond. De systematiek is in principe ook geschikt voor het regelen van bovengrondse onzekerheden, zoals verkeersintensiteit de van een nieuwe rijksweg. Sinds 2000 is deze methode in Nederland toegepast onder de naam Risico Verdeling - Geotechniek (RV-G). In workshops is vastgesteld dat deze methode van risicoverdeling past in de Nederlandse regelgeving en ruimere toepassing zeer gewenst is. Knelpunten hebben er toe geleidt dat er een CUR/CROW commissie F 040 is ingesteld met als doel het vereenvoudigen van deze methode. De RV-G kan worden benut door vele betrokkenen bij een bouwproject, zoals de opdrachtgever, ontwerper, risicoanalist, aannemer, conctractpartijen.


Artikelnummer AA105
Jaar 2006

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie