0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 110

CUR-Aanbeveling 110

Gietvloeren met cement als bindmiddel

Deze CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en beproevingsmethoden voor cementgebonden gietvloeren. Tevens zijn hieraan gerelateerde eisen opgenomen met betrekking tot de grondstoffen, de specie, de mortel en de verwerking hiervan. Ook wordt ingegaan op de omgevingscondities, de ondergrond en de ingebruikname. Deze CUR-Aanbeveling is van toepassing op cementgebonden gietvloeren die als dekvloer worden toegpast: direct op een draagvloer, op een scheidingslaag of op een isolatielaag. De Aanbeveling is van toepassing op gietvloeren gemaakt van fabrieksmatig of semi-fabrieksmatig vervaardige species. Egalisatielagen kunnen volgens de definitie in NEN-EN 13318 ook als dekvloer worden beschouwd maar zijn geen onderwerp van deze Aanbeveling.


Artikelnummer AA110
Jaar 2007

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie