0
CUR Aanbeveling 114

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 114

Toezicht op de realisatie van paalfunderingen

In de bouwwereld speelt “kwaliteit” een belangrijke rol. Een eenduidige en deskundige kwaliteitscontrole bij de realisatie van paalfunderingen wordt steeds belangrijker. De ontwikkeling van verschillende contractvormen, de verdeling van risico’s over de betrokken partijen en een veranderende tijdgeest (werkdruk, claimcultuur, nieuwe contractvormen) ondersteunen deze constatering. Met name onduidelijkheid over het belang van toezicht en gebrek aan eenduidigheid op dit gebied, draagt ertoe bij dat toezicht op de realisatie van funderingspalen niet de aandacht krijgt die het verdient.

CUR-Aanbeveling 114 heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te verschaffen over de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder. Voorts is ernaar gestreefd inhoud te geven aan de benodigde “deskundigheid” van de toezichthouder, alsmede aan het uitdragen van de toegevoegde waarde bij beheersing van kwaliteit en projectspecifieke geotechnische risico’s. Realisatie van deze doelen verschaft de betrokken partijen meer duidelijkheid en begrip over de rol van gedegen toezicht bij de realisatie van paalfunderingen.

Bij deze CUR-Aanbeveling over toezicht bij heiwerk behoren hei- en boorstaten. Deze kunt u hier gratis downloaden.


Artikelnummer AA114
Jaar 2009

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie