0
CUR-AANBEVELING 116

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 116:2012

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton

Deze CUR-Aanbeveling bevat aanvullende regels op basis waarvan AEC-granulaat kan worden toegepast als gedeeltelijke vervanging van grind of als gedeeltelijke vervanging van zand én grind in niet-voorgespannen beton.

Hiermee wordt voorzien in de noodzakelijke aanvullende technische regelgeving op NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 206-1 + NEN 8005 en NEN-EN 13670. Aangenomen mag worden dat toepassing van deze bepalingen in combinatie met NEN 1992-1-1 zal leiden tot het geëiste betrouwbaarheidsniveau van bouwconstructies conform het Bouwbesluit.

CUR-Aanbeveling 116:2012 is van toepassing op de sterkteklassen C12/15 tot en met C30/37 en op alle milieuklassen volgens NEN-EN 206-1 + NEN 8005, waarbij in milieuklasse XA alleen XA1 is toegestaan.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA116
Jaar 2012