0
CUR Aanbeveling 117

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 117:2015

Inspectie en advies kunstwerken

Beschadigd asfalt, scheurvorming in beton of een loszittende stalen leuning: ons land telt een groeiend aantal bruggen en viaducten dat gebreken vertoont. Een groot deel van die bouwwerken stamt immers uit de tijd van wederopbouw. CUR-Aanbeveling 117 biedt opdrachtgevers en -nemers handige kaders, zodat zij de inspectie, het onderzoek en het beheren van civiele kunstwerken systematisch aan kunnen pakken. Met als resultaat kostenbesparing en een gewaarborgde kwaliteit én veiligheid.

Door het ontbreken van algemene richtlijnen voor de beschrijving van inspecties en onderzoeken van andere materiaalsoorten dan beton, ontstonden er veelvuldig onduidelijkheden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. De wens naar een uniforme beschrijving van inspecties en advisering over meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen heeft geresulteerd in de totstandkoming van CUR-Aanbeveling 117:2015 Inspectie en advies van kunstwerken.

In combinatie met de handboeken die in de loop van 2015 en 2016 verschijnen, biedt deze CUR-Aanbeveling een complete handleiding voor inspectie en advies van civieltechnische (infrastucturele) constructies bestaande uit verschillende materialen. Daarnaast sluit deze CUR-Aanbeveling nu ook aan op andere normen en richtlijnen zoals de NEN 2767.

In een aantal bijlagen wordt vanuit CUR-Aanbeveling 117 de link gelegd naar de verschillende handboeken. In de huidige bijlagen 1 en 7 op deze website wordt verwezen naar het bestaande handboek Binnenstedelijke Kademuren en naar documenten op het gebied van voegovergangen.

Bijlage 1 Overzicht verwijzingstabel

Bijlage 7 Verwijzingstabel SBRCURnet handboek Binnenstedelijke Kademuren


INSPECTIE HANDBOEKEN

Bij deze CUR-Aanbeveling zijn de volgende inspectie handboeken beschikbaar:
- Handboek Inspectie Staal 
- Handboek Inspectie Beton
- Handboek Inspectie Voegovergangen

Naast deze inspectie handboeken zullen er ook handboeken verschijnen over onder meer hout, metselwerk en opleggingen. De serie biedt hiermee opdrachtgevers en -nemers handige kaders, zodat zij de inspectie, het onderzoek en het beheren van civiele kunstwerken systematisch aan kunnen pakken.


Aanvullende informatie

» Relevante artikelen.Artikelnummer AA117
Jaar 2015

Gedrukte versie

 95,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 95,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie