0
CUR Aanbeveling 118

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 118:2015

Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton

CUR-Aanbeveling 118:2015 biedt vernieuwende inzichten en eenvoud bij betonreparatie. De CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek betonreparatie. In deze CUR-Aanbeveling wordt onderscheid gemaakt in drie uitvoeringsklassen, te weten esthetische betonreparatie, technische betonreparatie en constructieve betonreparatie. Hiermee wordt het voorschrijven, het controleren en het borgen van betonreparatie binnen Nederland flink vereenvoudigd.

Deze CUR-Aanbeveling biedt tevens een verduidelijking en/of aanvullende eisen op de normdelen van NEN-EN 1504 “Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies”. Deze verduidelijking en/of aanvullende eisen zijn onder andere noodzakelijk omdat:

  • in NEN-EN 1504 informatieve, vrijblijvende teksten zijn opgenomen die in Nederland via de CUR-Aanbevelingen 53 t/m 55 bindend waren, en/of;
  • er behoefte was aan nadere invulling of duiding voor in Nederland specifieke zaken of gebruiken.

CUR-Aanbeveling 118:2015 heeft ook als doel om onduidelijkheid en verwarring in de markt weg te nemen over de te hanteren regelgeving, respectievelijk de te stellen eisen aan de materialen en uitvoering.

Met de publicatie van de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 komen CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 te vervallen.


Artikelnummer AA118
Jaar 2015

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie