0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 16

Voorwoord

Voorwoord

Indien een betonconstructie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften ten aanzien van samenstelling van de betonspecie en de controle op de kwaliteit van het beton (NEN 5950) en de uitvoering van de constructie (NEN 6722) zal deze in het algemeen voldoen aan de eisen met betrekking tot de duurzaamheid. De duurzaamheid wordt beïnvloed door zowel de samenstelling als de wijze van uitvoering.
In sommige gevallen kan het gewenst zijn om een extra controle te verkrijgen in hoever de duurzaamheid voldoende is gewaarborgd. Dit kan zich voordoen bij belangrijke constructies of indien constructies aan bijzondere omstandigheden worden onderworpen. In dat gevalmoet tevoren worden overeengekomen dat aanvullende proeven worden vereist.
Het kan ook voorkomen dat er twijfel bestaat met be trekking tot voldoende duurzaamheid tijdens of direct na de uitvoering van een constructie.
De in deze aanbeveling gegeven proeven geven voornamelijk een inzicht in hoever de samenstelling en/of de uitvoeringjuist geweest kunnen zijn.

De aanbeveling is opgesteld door CUR-voorschriftencommissie 12 ‘Beton’. Op het moment van verschijnen van deze aanbeveling luidt de samenstelling van de commissie als volgt:
ing. C Souwerbren (voorzitter), ing. J.P. Kroone (secretaris), C.C. Bakker, ing. P. Boone, ing. J.CM.M. Bovée, ing. J.H. Holthuis, ing. J. de Kok, ing. J.A. Luitwieler, ir. P.o. Steijaert, ing. N.G.B. van der Winden, ir. W. Walters (verbindingssecretaris NNI), J. Jongbloed (coördinator) en prof.ir. B.W. van der Vlugt (mentor).