0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 19

Voorwoord

Voorwoord

Vlamstralen van beton is een speciale bewerkingstechniek van het betonoppervlak. Het specialistische karakter van deze techniek brengt met zich mee dat toepassing met deskundigheid moet geschieden. Deze deskundigheid strekt zich niet alleen uit tot de apparatuur en het gebruik ervan, doch ook tot de eigenschappen van beton in relatie tot de vlamstraaltechniek.

CUR-aanbeveling 19 geeft aan binnen welke kaders vlamstralen van beton kan worden toegepast. Aan deze aanbeveling ligt gericht onderzoek ten grondslag naar de invloed van vlamstralen op de hechtsterkte van later aan te brengen deklagen op beton en op de aanhechtsterkte van betonstaal. De in deze aanbeveling opgenomen eisen zijn deels gebaseerd op de resultaten van deze onderzoeken.

Bij het opstellen van deze aanbeveling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande Westduitse richtlijnen.

CUR-aanbeveling 19 is opgesteld door CUR-onderzoekcommissie B 42 ‘Vlamstralen van beton’.
Bij het verschijnen van deze aanbeveling was onderzoekcommissie B 42 als volgt samengesteld:
ing.M.B.Dommisse (voorzitter), dr.ir.G.J.L. van der Wegen (secretaris/rapporteur), ing.G.A.Brandt, A.F.Bruin, ing.J.E.Buter, B.R Grijm, ir.J G.A. van Hulst, ing.A.F.M. van der Kemp, ir.D.Stoelhorst, ing.A.C.Fuchs (coördinator) en prof.ir.P.C.Kreijger (mentor).

De aanbeveling wordt gesteund door subcommissie B 35C ‘Regelgeving’ van onderzoekcommissie B 35 ‘Reparatie en bescherming van beton’ en CUR-voorschriftencommissie 12 ‘Beton’.