0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 2

CUR-Aanbeveling 2

Voorspanstaal en voorspanelementen, bescherming en verwerking

Voorspanstaal en voorspanelementen zijn producten, waaraan door de fabrikant tijdens het gehele proces van vervaardiging veel zorg wordt besteed. Die zorg is uiteraard in de eerste plaats gericht op het bereiken van aile in de desbetreffende normen omschreven eigenschappen. Daarnaast worden deze producten tijdens vervaardiging en transport uitermate zorgvuldig behandeld om mechanische beschadigingen of chemische aantasting te voorkomen. Dat wordt dan niet gedaan omdat de invloed daarvan direct nadelige invloeden zou hebben op de mechanische eigenschappen, maar veeleer omdat dit tijdens de verdere verwerking tot schade kan leiden en omdat het langeduur gedrag ernstig in nadelige zin wordt beïnvloed. Het spreekt welhaast vanzelf, dat deze zorg voor de producten na aflevering door de afnemen zou moeten worden voortgezet. Uit de praktijk zijn echter vele voorbeelden bekend waaruit blijkt dat het daaraan nog wel eens schort.


Artikelnummer AA002
Jaar 1983

Online versie

 44,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie