0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 29

CUR-Aanbeveling 29

Met epoxy bekleed betonstaal

Met de kennis die tijdens de in [1] beschreven studies en onderzoeken werd vergaard, was het nog niet mogelijk om tot voorschriften of aanbevelingen te komen. Daarom werd in 1986 een vervolgonderzoek alsmede een literatuurstudie gestart, gericht op het tot stand komen van praktijkrichtlijnen voor de productie, het transport en de verwerking van met epoxy bekleed betonstaal. Later werd daaraan nog een literatuurstudie toegevoegd die als doel had het opstellen van regels voor het berekenen en detailleren van betonconstructies, gewapend met bekleed betonstaal. Over dit onderzoek en de literatuurstudies is gerapporteerd in [2]. Tijdens de uitvoering van het hiervoor genoemde onderzoek werd een demonstratieproject uitgevoerd in het kader van het 'Expidemoprogramma' [3]. De daarmee opgedane ervaringen werden bij het opstellen van de praktijkrichtlijnen betrokken. De onderzoek- en studieresultaten vonden hun neerslag in praktijkrichtlijnen voor productie, transport en verwerking [4], alsmede in aanbevelingen voor reken-en detailleringsregels [5]. De beide laatstgenoemde rapporten vormden de basis voor deze CUR-aanbeveling. Ten tijde van de totstandkoming hiervan waren er nog contacten met Duitse en Zwitserse instanties, gericht op het harmoniseren in internationaal verband van richtlijnen voor met epoxy bekleed betonstaal. Hoewel de contactennuttig zijn gebleken, mag niet op korte termijn worden gerekend op volledige harmonisering.


Artikelnummer AA029
Jaar 1992

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie