0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 33

CUR-Aanbeveling 33

Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet al dan niet in combinatie met kunststof geomembranen

Om verspreiding van verontreinigingen te voorkomen worden bijvoorbeeld stortplaatsen van afval of chemisch verontreinigde gronden constructies van categorie 2 volgens het Bouwstoffenbesluit (alzijdig) afgedicht met materiaal dat zeer slecht water doorlaat. Dit kan een folie of klei zijn, maar ook een met bentoniet gemengd granulair materiaal zoals zand, al dan niet in combinatie met geomembranen. De afscherming moet de emissie tegen gaan van verontreinigingen naar het omringende gebied en het grondwater, dan wel het indringen tegen gaan van bijvoorbeeld hemel- of kwelwater. In Nederland is een afdichting met zandbentoniet een veelvuldig toegepaste isolatietechniek. Echter, een uniforme procedure voor de toetsing aan de ontwerpdoelstelling van dit type afdichting was in Nederland niet voorhanden. De controleprocedure was veelal het resultaat van overleg tussen aannemer en opdrachtgever. Bij opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van grondstoffen bestond dan ook behoefte aan uniforme procedures en controletechnieken. Om in deze behoefte te voorzien publiceerde CUR in 1993 Aanbeveling 33 "Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet". Ervaringen met de toepassing van deze Aanbeveling hebben geleid tot deze tweede, herziene druk. Deze CUR-Aanbeveling is tevens aangevuld met eisen gericht op het toepassen van zandbentoniet in combinatie met een kunststof geomembraan (combinatie-afdichting).


Artikelnummer AA033
Jaar 1996

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie