0
CUR Aanbeveling 36

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 36:2011

Derde herziene uitgave

CUR-Aanbeveling 36:2011 bevat eisen en bepalingsmethoden voor het toetsen van de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestanden bij elastisch ondersteunde betonvloeren en -verhardingen. Verder zijn aanbevelingen opgenomen voor de in rekening te brengen belastingen en de bepaling van de buigtreksterkte van staalvezelbeton.

De CUR-Aanbeveling is van toepassing op vloeren en verhardingen die zijn vervaardigd van in het werk gestort constructief beton en die elastisch zijn ondersteund door middel van een fundering op staal. De vloeren of verhardingen moeten vrij zijn gehouden van de overige onderdelen van de constructie en mogen geen onderdeel vormen van de fundering van het bouwwerk of gedeelten daarvan.

CUR-Aanbeveling 36:2011 moet gebruikt worden in aanvulling op NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 206-1, NEN 8005 en NEN-EN 13670.

Met de publicatie van deze derde, herziene versie, die is aangepast aan de vigerende Eurocodes, zijn de eerste versies van CUR-Aanbevelingen 35 (1994) en 36 (1994) vervallen. Een herziening van CUR-Aanbeveling 35 is als bijlage in CUR-Aanbeveling 36:2011 opgenomen. Dit document geeft regels voor het bepalen van een aantal constructieve eigenschappen van staalvezelbeton.


Artikelnummer AA036
Jaar 2011

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie