0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 41

CUR-Aanbeveling 41

Flugsand

Flugsand, een poreus loskorrelig materiaal van vulkanische oorsprong, wordt reeds gedurende enkele decennia in Nederland als licht bouwmateriaal toegepast in civieltechnische constructies. Met name in zettingsgevoelige gebieden kan het effectief zijn licht materiaal te gebruiken. Flugsand vindt momenteel toepassing in de volgende civieltechnische toepassingsgebieden: dijkversterkingen, de aanleg van weglichamen, terreinophogingen, sleufaanvullingen, tijdelijke rijbanen, aanvullingen achter damwanden en aanvullagen onder sportvelden. De verrichte onderzoekingen en de praktische ervaringen bij toepassingen van Flugsand hebben geleid tot het gelijktijdig uitbrengen van de CUR-publikatie 94-5 "Flugsand" en deze CUR-Aanbeveling. Hiermee is de eerste stap op weg naar regelgeving voor Flugsand gezet. Deze CUR-Aanbeveling geeft onder andere informatie over het materiaal, de kwaliteitsklassen, de keuringsprocedure en de daarbij behorende proeven. CUR-publikatie 94-5 geeft informatie over de toepassingen en eigenschappen van Flugsand en is hiermee niet alleen van belang voor het toepassen van deze CUR-Aanbeveling, maar geeft hiervoor ook de noodzakelijke achtergrondinformatie.


Artikelnummer AA041
Jaar 1994

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie