0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 41

Voorwoord

Voorwoord

Flugsand, een poreus loskorrelig materiaal van vulkanische oorsprong, wordt reeds gedurende enkele decennia in Nederland als licht bouwmateriaal toegepast in civieltechnische constructies. Met name in zettingsgevoelige gebieden kan het effectief zijn licht materiaal te gebruiken. Flugsand vindt momenteel toepassing in de volgende civieltechnische toepassingsgebieden: dijkversterkingen, de aanleg van weglichamen, terreinophogingen, sleufaanvullingen, tijdelijke rijbanen, aanvullingen achter damwanden en aanvullagen onder sportvelden.
De verrichte onderzoekingen en de praktische ervaringen bij toepassingen van Flugsand hebben geleid tot het gelijktijdig uitbrengen van de CUR-publikatie 94-5 "Flugsand" en deze CUR-Aanbeveling. Hiermee is de eerste stap op weg naar regelgeving voor Flugsand gezet. Deze CUR-Aanbevelinggeeft onder andere informatie over het materiaal, de kwaliteitsklassen, de keuringsprocedure en de daarbij behorende proeven.
CUR-publikatie 94-5 geeft informatie over de toepassingen en eigenschappen van Flugsand en is hiermee niet alleen van belang voor het toepassen van deze CUR-Aanbeveling, maar geeft hiervoor ook de noodzakelijke achtergrondinformatie.

Bij het uitkomen van de Standaard RAW-Bepalingen1995 zal worden bezien in hoeverre wijziging van deze Aanbeveling noodzakelijk is.

Deze CUR-Aanbeveling is opgesteld door werkgroep 5 van CUR-voorschriftencommissie 24 "Materialen in de waterbouw".
Op het moment van uitbrengen luidde de samenstelling van VC 24 als voigt:

ir. J.A. Hernandez (voorzitter), ing. J.P. van den Eishout (secretaris), WG.J.M. de Beijer, ing. M. Bergsma, ing. G.J. Laan, ir. H. Roos, ing. HAM. Wichern, ir. W Walters (verbindingssecretaris NNI), prof.ir. J. Stuip (coordinator), prof.dr.ir. J.F. Agema (mentor).

De samenstelling van werkgroep 5 "Flugsand" is als voigt:

ing. G.J. Laan (voorzitter), Ing. J. Dekker (secretaris en rapporteur), J. van Herk, ing. J.D. Sanderse, ing. C.P.J.van der Veeken, N. van der Veen, ing. J.G. Westerhoven, prof.ir. J. Stuip (coordinator), prof.dr.ir. J.F. Agema (mentor).