0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

  • Deel A: Ontwerpaspecten

hoofdstuk: Deel A: Ontwerpaspecten

1 Inleiding

1 Inleiding

De toepassing van diafragmawanden kan een bijzondere uitdaging zijn voor de architect.
Het constructietype bestaat uit twee spouwbladen die niet zijn verbonden door spouwankers, maar door metselwerkribben op regelmatige afstanden van elkaar. Zonder de creativiteit van de ontwerper te belemmeren, is het noodzakelijk enkele uitgangspunten voor het ontwerp vast te leggen. De op het uitvouwblad, voorin deze Aanbeveling, afgebeelde uitgangspunten voor het ontwerp hebben een informatief karakter en ondersteunen het bouwkundig inzicht.

Aan de volgende aspecten is aandacht besteed:

  • bouwfysische aspecten, te weten vochttransport, waterhuishouding en temperatuur;
  • uitzetting en dilatatie;
  • bouwkundige overgangen.

De uitgangspunten laten zien dat voor alle voorkomende details goede bouwkundige en bouwfysische oplossingen beschikbaar zijn.
De bouwfysische aspecten van de details gelden voor geconditioneerde binnenruimten. Voor binnen-buiten gelijkwaardige ruimtes zijn alleen de bouwtechnische aspecten van belang.

Wanneer deze uitgangspunten in het ontwerp worden gehanteerd, mag worden verwacht dat de diafragmawand valt binnen de regelgeving van het Bouwbesluit, zoals de Energieprestatienorm (EPN).

Op pagina 6 is een systeemkeuzeschema weergegeven als hulpmiddel voor de besluitvorming. In het schema wordt het ontwerpproces doorlopen met een verbijzondering van de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van het gebruik van diafragmawanden.

Systeemkeuze voor een diafragmawand

  • Deel A: Ontwerpaspecten