0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

hoofdstuk: Bijlage F Nederlandse vertaling NT BUILD 492

Voorwoord

Voorwoord

De tekst in deze bijlage is opgesteld op basis van ‘Nordtest method NT BUILD 492 Approved 1999- 11’ en is grotendeels een letterlijke vertaling. Sommige hoofdstukken zijn echter aangepast of uitgebreid in verband met de Nederlandse bouwpraktijk. Een overzicht van deze aanpassingen wordt gegeven in appendix 3 van deze bijlage.
De beschrijvingen in NT BUILD 492 zijn hoofdzakelijk opgesteld op basis van ervaringen met CEM I. In de toekomst kan mogelijk blijken dat voor beton waarin CEM III en CEM II is toegepast, afzonderlijke tabellen noodzakelijk zijn.

NB:

de opgenomen tekst is ontleend aan rapport DI/CT2011-JoGu01 (versie 24 januari 2011) van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur.