0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 49

CUR-Aanbeveling 49

Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen

In deze CUR/PBV-Aanbeveling zijn eisen opgenomen waaraan bentonietmatten moeten voldoen om te mogen worden toegepast als bovenafdichting van afval- en reststofbergingen. In het Stortbesluit Bodembescherming wordt geregeld dat stortplaatsen moeten voldoen aan de zogenaamde IBC-criteria. IBC staat daarbij voor Isoleren, Beheersen en Controleren. In de Uitvoeringsregeling is aangegeven dat een beschermingsniveau moet worden geboden dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking. In die richtlijn staan bepaalde materialen en constructies genoemd. Van de Richtlijn kan, zoals aangegeven in de Uitvoeringsregeling, worden afgeweken mits de gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Voldoet de bentonietmat aan de eisen in deze?


Artikelnummer AA049
Jaar 1997

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie