0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

hoofdstuk: Bijlage C Berekening buizen in ring- en lengterichting

1 Inleiding

1 Inleiding

De belasting op buizen in de grond wordt op verschillende manieren berekend. Berekeningsmethoden die hierbij worden gebruikt zijn bijvoorbeeld de theorieën van Spangler en Leonhardt.
De methode van Leonhardt is gemodificeerd en als officiële richtlijn van de Abwassertechnische Verein (ATV) gepubliceerd als Arbeitsblatt - A 127 met als titel "Richtlinie für die statische Berechnung von Entwasserungskanälen und -Ieitungen". In ons land is deze methode verder uitgewerkt, aangevuld en vastgelegd in CUR-rapport 122 "Buizen in de grond. Berekening van ongewapende en gewapende betonnen buizen".
Verder zijn in NEN 3560, NEN 3651 en NPR 3659 eisen geformuleerd voor stalen transportleidingen. Het draagvermogen van de buis en de verbinding moet daarbij worden getoetst aan drie ontwerpcriteria: sterkte, vervorming en stabiliteit.

In hoofdstuk 2 van deze bijlage is de berekeningsmethode uitgewerkt zoals opgenomen in publicatie A-127 van de ATV en CUR-rapport 122 voor de berekening van buizen in ringrichting. In hoofdstuk 3 is een benaderingswijze voor de berekening van buizen in lengterichting aangegeven. Deze bijlage bevat tevens een tabel met materiaalgegevens.