0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 60

CUR-Aanbeveling 60

Doorgroeibaarheid van geotextielen voor riet

Bij de aanleg van natuurvriendelijke oeverconstructies kan het toepassen van een geotextiel noodzakelijk zijn. Voor een geotextiel in deze toepassing is, behalve eigenschappen zoals bijvoorbeeld gronddichtheid en waterdoorlatendheid, ook de mate van doorgroeibaarheid voor oeverplanten een belangrijk aandachtspunt. Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat is in vervolg op een studie van CUR-onderzoekcommissie C 59 'Constructieve aspecten milieuvriendelijke oevers' gedurende twee jaar een veldonderzoek uitgevoerd waarbij de doorgroeibaarheid is bepaald van een groot aantal in de Nederlandse waterbouw toegepaste weefsels en vliezen. De doorgroeibaarheid is daarbij bepaald voor de meest voorkomende oeverplant riet.


Artikelnummer AA060
Jaar 1997

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie