0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 62

Voorwoord

Voorwoord

Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel worden veelal aangeduid als Anhydriet gietvloeren. Anhydriet vormt slechts een van de bindmiddelen op basis van calciumsulfaat die in dit type vloer worden toegepast. In aansluiting op internationale regelgeving wordt in deze Aanbeveling gesproken van calciumsulfaat. Deze CUR-Aanbeveling geeft eisen ten aanzien van de toe te passen grondstoffen, specie en mortel en de verwerking van de specie tot een gietvloer. Verder zijn eisen opgenomen voor de wijze waarop keuring en controle kunnen worden uitgevoerd van de grondstoffen, specie en mortel en van de daarmee vervaardigde gietvloer.

De te stellen eisen aan de calciumsulfaatgebonden gietvloer moeten vooraf worden vastgesteld op basis van de gebruikseisen en -belastingen, het soort draagvloer en het soort vloerbedekking. Aanwijzingen voor het ontwerpen en specificeren van gietvloeren in relatie tot de gebruikseisen en -belastingen zijn onder meer opgenomen in het hoofdstuk 'Details' van de SBR/Novem-publicatie 292 'Anhydrietgebonden gietvloeren, van ontwerp tot toezicht'. De gewenste gietvloer moet worden vastgelegd door het opgeven van ten minste de type-aanduiding, de sterkteklasse, de dikte en de gewenste evenwijdigheid (vlakheid). Ook moeten afspraken worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van een eventueel calciumcarbonaathuidje. Vervolgens kan worden voorgeschreven dat het bindmiddel, de specie en mortel alsmede de verwerking moeten voldoen aan de eisen in deze Aanbeveling. Aanvullend kunnen, indien wenselijk, eisen worden gesteld aan de eigenschappen van de grondstoffen, de specie, de mortel of de gerede vloer.

De prestatie van een calciumsulfaatgebonden gietvloer wordt door veel factoren bepaald. Mede vanuit het oogpunt van een zo efficient mogelijke keuring en controle is gekozen voor een onderscheid tussen productiecontrole en een uitvoeringscontrole. De productiecontrole gebeurt door of namens de fabrikant/leverancier van het bindmiddel of de specie. Door middel van een uitvoeringscontrole worden tijdens de uitvoering een aantal eigenschappen van de geleverde specie gecontroleerd door het vloerenbedrijf. In deze Aanbeveling zijn verder keuringen opgenomen die in geval van twijfel kunnen worden uitgevoerd aan de geleverde vloer. Deze herziene CUR-Aanbeveling is opgesteld door een werkgroep bestaande uit H.P. Burger, ing. M. de Jonker, ing. G. Nijman en ir. C.A. van der Steen (rapporteur) onder verantwoording en met goedkeuring van NNI-normcommissie 353 078jCUR-voorschriftencommissie 37 'Dekvloeren'. Op moment van publiceren van deze Aanbeveling was commissie VC 37 als voigt samengesteld: H.P. Burger (voorzitter), ing. L.M. Steenman (secretaris), ir. R. Albers, ir. H. Borsje, H. van Duijn, J.J. Hartman, ing. M. de Jonker, ing. G. Nijman, H.J. Ruys, ing. F.C.M. Scheepers, drs. H. Schinkel, ir. C.A. van der Steen, ir. W. Walters, A.Th.F. Wentholt, ing. P.J. de Vries, L. de Bock (corresponderend lid), ir. A. van Hengel (corresponderend lid), ing. H.W. Corporaal (coordinator), ir. Th. Monnier (mentor).
Met het verschijnen van deze Aanbeveling komt CUR-Aanbeveling 34 te vervallen.