0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 63

CUR-Aanbeveling 63

Bepaling van de vloeistofindringing in beton door de capillaire absorptieproef

In de wet Milieubeheer wordt in het geval van bedrijfsmatige activiteiten met bodembedreigende stoffen een vloeistofdichte bodembeschermende voorziening voorgeschreven. Vloeistofdichte voorzieningen kunnen worden vervaardigd met diverse materialen die sterk verschillend van aard kunnen zijn. Per materiaalsoort moet dan ook op basis van bestaande en/of ontwikkelde kennis een technische grondslag worden opgesteld voor de beoordeling van de vloeistofdichtheid. Voor het materiaal beton is dit gebeurd in CUR/ROW/PBV-onderzoekscommissie D 29 'Vloeistofdichtheid van ter plaatse gestorte en geprefabriceerde betonvloeren'. Deze commissie heeft de bestaande kennis geëvalueerd en een aanbevolen laboratorium beproevingsmethode op geschiktheid onderzocht en aan de praktijk getoetst. Op basis hiervan is deze CUR/PBV-Aanbeveling opgesteld. In deze Aanbeveling wordt een proef beschreven voor het bepalen van de vloeistofindringing in beton op basis van capillaire absorptie.


Artikelnummer AA063
Jaar 1998

Online versie

 44,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie