0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 65

CUR-Aanbeveling 65

Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton

Deze CUR/PBV-Aanbeveling bevat regels en eisen voor het ontwerp, de materialen, de aanleg en het herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton, alsmede voor beschermlagen op betonconstructies om deze vloeistofdicht te maken. Vloeistofkerende voorzieningen maken geen onderdeel uit van deze Aanbeveling. De Aanbeveling is dusdanig opgesteld dat deze aansluit op de bestaande (Europese) regelgeving en is tevens de basis voor andere (PBV-)documenten. De Aanbeveling is bedoeld voor eigenaren, ontwerpers, milieudiensten, producenten, leveranciers, aannemers of verwerkers en Deskundig Inspecteurs die direct zijn betrokken bij het voorschrijven, ontwerpen, aanleggen of herstellen van vloeistofdichte voorzieningen.


Artikelnummer AA065
Jaar 2005