0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 67

CUR-Aanbeveling 67

Bepaling adiabatische temperatuurontwikkeling van een verhardend beton

Het voorkomen of beheersen van scheurvorming door temperatuurspanningen in verhardend beton is voorveel constructies van belang in verband met eisen ten aanzien van de duurzaamheid, water- of vloeistofdichtheid. Voor het beheersen van scheurvorming in constructies kan tegenwoordig gebruik worden gemaakt van computersimulaties waarmee uitspraken mogelijk zijn over de kans op scheurvorming in praktijksituaties. Voor betrouwbare uitspraken geldt echter dat de invoergegevens correct moeten zijn. Een van de invoergegevens is de zogenoemde adiabatische temperatuur ontwikkeling van Het verhardend beton. Om de temperatuurspanningen in een constructie te beheersen, is het kennen van de adiabaat alleen niet voldoende. Ook de ontwikkeling van de sterkte en stijfheid in de tijd zijn bijvoorbeeld gegevens die bekend moeten zijn om betrouwbare uitspraken te doen over de kans op scheurvorming.


Artikelnummer AA067
Jaar 1998

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie