0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 68:2012

CUR-Aanbeveling 68:2012

Vijzelen en schuiven

Vanuit de vijzelbranche komen signalen waaruit blijkt dat men in de ontwerpfase, uitvoeringsfase en controlefase bij het vijzelen van civiele constructies vaak op onduidelijkheden stuit rond de te hanteren ontwerp- en uitvoeringsmethoden. De verschillende ontwerpers en uitvoerende vijzelbedrijven stuiten vaak op onbegrip bij opdrachtgevers, participanten van het vijzelproject en toezichthoudend of controlerend personeel. Behalve de gespecialiseerde uitvoerende vijzelbedrijven ervaren ook andere participanten in het bouwproces deze knelpunten. Het betreft voornamelijk het niet beschikken over adequate informatie om op een juiste manier te kunnen omgaan met en te kunnen oordelen over vijzel- en schuiftechnieken.


Artikelnummer AA068
Jaar 2012

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie