0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 71

CUR-Aanbeveling 71

Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk

In de meeste gevallen heeft een CUR-Aanbeveling betrekking op nieuwe materialen en/of nieuwe bouwconstructies waarvoor nog geen algemeen geaccepteerde regels bestaan. Gevels van metselwerk hebben echter een lange historie en kunnen dus niet als een nieuwe constructie worden bestempeld. Ook is er regelgeving beschikbaar waaraan gevels moeten voldoen, met name met betrekking tot sterkte, warmteweerstand en geluidsisolatie. Toch blijkt er behoefte te bestaan aan aanvullende regels op constructief gebied. Deze behoefte vindt zijn oorzaak vooral in het feit dat de bestaande regels niet alle constructieve aspecten bestrijken. Ook blijkt er in de praktijk veel discussie te ontstaan over de interpretatie van bepaalde onderdelen van de voorschriften en richtlijnen. Verder speelt natuurlijk een rol dat gevelconstructies aan wijzigingen onderhevig zijn.


Artikelnummer AA071
Jaar 2000

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie