0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 75

CUR-Aanbeveling 75

Vervormingscriteria en meetmethoden van minerale afdichtingslagen

Afdichtingslagen op en onder afvalstorten kunnen worden blootgesteld aan ongelijkmatige zetting van de onderbouw, waardoor druk- en trekspanningen in het materiaal ontstaan. Uiteindelijk kunnen deze spanningen leiden tot bezwijken van de afdichtingsconstructie, waarbij open scheuren ontstaan. In dat geval zal de afdichtende functie verminderen of zelfs teniet worden gedaan. Van minerale afdichtingslagen wordt geëist dat ze zonder functieverlies ongelijkmatige zakking van de onderbouw moeten kunnen volgen. Als maat voor dit vermogen is in de 'Richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen' (Ministerie VROM, Publicatiereeks Bodembescherming nummer 1991/2) opgenomen dat de plasticiteitsindex van het minerale afdichtingsmateriaal ten minste 35 % dient te bedragen.


Artikelnummer AA075
Jaar 2001

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie