0
CUR Aanbeveling 77

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 77:2014

Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren

CUR-Aanbeveling 77:2014 bevat rekenregels voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van ongewapende onderwaterbetonvloeren met een tijdelijke functie. De rekenregels waarborgen een voldoende veiligheid, maar hebben geen betrekking op waterdichtheid.

De CUR-Aanbeveling is van toepassing op ongewapende tijdelijke onderwaterbetonvloeren, opgesloten tussen keerwanden en verankerd door trekelementen.

Ten behoeve van het ontwerpen van ongewapende onderwaterbetonvloeren is in 2001 CUR-Aanbeveling 77 uitgebracht. Sindsdien is CUR-Aanbeveling 77 op grote schaal toegepast. Hierbij is gebleken dat het een waardevol ontwerpinstrument is. Echter, ook is gebleken dat in bepaalde situaties geen goede oplossingen kunnen worden verkregen, met name bij ondiepe bouwputten met slappe trekelementen. Dit probleem is de voornaamste aanleiding geweest voor de herziening: CUR-Aanbeveling 77:2014.

Andere belangrijke redenen voor de herziening zijn de uit onderzoek gebleken mogelijk onveilige toetsing van pons bij schotelankers en de invoering van de Eurocode. Daarnaast zijn ook diverse andere aspecten onderzocht en aangepast.

Hoewel CUR-Aanbeveling 77:2014 gaat over rekenregels, besteedt het ook expliciete aandacht aan uitvoeringsaspecten, en wel die aspecten die een raakvlak hebben met het constructieve ontwerp.

Met de publicatie van deze tweede, herziene versie is de eerste versie (2001) komen te vervallen.


Artikelnummer CA077.14
Jaar 2014

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie