0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 78

Voorwoord

Voorwoord

Deze CUR/PBV-Aanbeveling bevat regels en eisen voor het ontwerp, de materialen, het aanbrengen en het controleren van vloeistofdichte voegconstructies in bodembeschermende voorzieningen. Vloeistofdichte voegconstructies komen in diverse vormen voor, zoals: voegvulmassa, kunststofprofielen verlijmd en kunststofprofielen opgenomen in een draagconstructie.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is bedoeld voor eigenaren, ontwerpers, milieudiensten, producenten, leveranciers en aannemers of verwerkers die direct betrokken zijn bij het voorschrijven, ontwerpen of aanbrengen van vloeistofdichte voegconstructies.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is tot stand gekomen in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV), waarin NIBV, CUR en Kiwa samenwerken op het gebied van bodembeschermende voorzieningen. Het PBV sluit aan bij de vigerende regelgeving van de overheid en past in haar streven om bodemverontreiniging tegen te gaan.

Deze CUR/PBV-Aanbeveling is opgesteld door CUR/PBV-Voorschriftencommissie D 47 "Vloeistofdichte voegconstructies in bodembeschermende voorzieningen". Op het moment van publiceren van deze Aanbeveling was de commissie als volgt samengesteld:
ing. L.A.G. Bouman (voorzitter), J.J. Hartman (secretaris/rapporteur), R. Beba, H.H.P. Brouwer, ir. W.B. Grundlehner, ing. J.C. Klapwijk, R. Loots, ir. M. van Zoelen, ing. P.A. Ruardi, ir. J. de Nekker (mentor), ir. J.M.H.J. Smit (coördinator).

Deze aanbeveling is goedgekeurd door de Algemene Voorschriftencommissie "Bodem en Milieu".