0
CUR Aanbeveling 79 2016

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 79:2016

Inspectie, advies en maatregelen

CUR-Aanbeveling 79:2016 is specifiek opgesteld voor Kwaaitaal en Manta begane grondvloeren en kan als basis worden gehanteerd bij het formuleren van opdrachten tot het inspecteren, onderzoeken, adviseren en/of herstellen van de onderzijde van deze elementvloeren.

Omdat scheuren aan de bovenzijde zich kunnen beperken tot de dekvloer en niet aanwezig zijn in de dragende elementen, geeft inspectie vanaf de bovenzijde van de vloer geen informatie over de constructieve veiligheid, de functionaliteit en de duurzaamheid van de draagvloer.

Daarom omschrijft CUR-Aanbeveling 79:2016 uitvoerig de te onderscheiden wijzen van inspecteren en onderzoeken van de vloeren, het interpreteren van de hierbij verkregen resultaten en het vaststellen of en om welke redenen maatregelen aan de onderzijde van de vloer moeten worden uitgevoerd.

CUR-Aanbeveling 79:2016 behandelt het technisch en constructief beoordelen van de vloeren en heeft geen betrekking op het beoordelen van andere eigenschappen van een vloer, zoals de gasdichtheid, de thermische isolatiewaarde of de vloeistofdichtheid. Voor constructieve maatregelen aan de vloeren zijn algemene eisen aan prestatie en duurzaamheid omschreven, waaraan bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aantoonbaar moet worden voldaan.

De in deze CUR-Aanbeveling omschreven beoordelingscriteria gelden voor vloeren die vallen onder de in het Bouwbesluit omschreven ‘veiligheidsklasse 2’.


Artikelnummer AA079:2016
Jaar 2016

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie