0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 8

CUR-Aanbeveling 8

Duurzaamheid van betonnen poeren in tuinbouwkassen

Een betonnen poer bestaat in het algemeen uit een vooraf vervaardigde paal die in een in het werk gestorte fundering (prop) wordt gesteld. Ook is het mogelijk de paal en de fundering, al dan niet als een geheel vooraf te vervaardigen. In deze aanbeveling is voor de nieuw te vervaardigen poeren, op basis van de agressiviteit van het milieu, het productieproces en de mogelijkheden tot controle van de kwaliteit van het gerede product een aantal eisen geformuleerd. Voor preventie en reparatie van schade bij bestaande kaspoeren wordt verwezen naar CURVB- rapport 85-2 en naar een publicatie van ir.H.Meinders van het Consulentschap voor de Tuinbouw, 'Aantasting van prefab kasfunderingspalen'. Deze aanbeveling wordt tevens gesteund door voorschriftencommissie 12 'Beton'.


Artikelnummer AA008
Jaar 1985

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie