0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 84

CUR-Aanbeveling 84

Cementbentoniet wanden

Cementbentoniet wanden worden al vanaf de jaren tachtig toegepast, zowel in de civieleals in de milieutechniek. In de civiele techniek wordt met het aanbrengen van cementbentoniet wanden rondom in uitvoering zijnde bouwwerken onder meer beoogd de gevolgen te beperken van een (tijdelijke) lokale waterstandverlaging op de water stand in het omringende gebied. In de milieutechniek gaat het om het tegengaan van verspreiding van verontreinigd grondwater of het beperken van de hoeveelheid verontreinigd grondwater dat afgevoerd en gezuiverd moet worden. Het toenemend gebruik van cementbentoniet wanden deed de behoefte ontstaan aan toegankelijke kennis over dergelijke constructies.


Artikelnummer AA084
Jaar 2002

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie