0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 86

CUR-Aanbeveling 86

Bollenplaatvloeren

Aanvullende bepalingen op NEN 6720:1995 (VBC 1995) Regelmatig doet zich de situatie voor dat nieuwe betonconstructies worden ontworpen en gerealiseerd, waarvoor nog geen constructieve regelgeving bestaat. Vanuit het oogpunt van innovatie is dit ook onvermijdelijk. Zolang die regelgeving ontbreekt, worden de regels per project door belanghebbenden vastgesteld. Het is uiteraard ongewenst dat deze situatie lang voortduurt. De CUR brengt om die reden CUR-Aanbevelingen uit om de leemte in regelgeving zo snel mogelijk te vullen. In deze CUR-Aanbeveling gaat het om betonvloeren waarin, ter gewichtsbesparing, kunststofbollen worden aangebracht. Dit vloertype is bekend onder de naam 'bollenplaatvloer'. CUR-voorschriftencommissie 58 'BubbleDeck-vloeren' is van mening dat in de praktijk voldoende ervaring is opgedaan en voldoende informatie beschikbaar is om tot een verantwoorde regelgeving voor deze typen betonvloeren te komen. Die informatie bestaat hoofdzakelijk uit proefresultaten en theoretische beschouwingen.


Artikelnummer AA086
Jaar 2001

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie