0
CUR Aanbeveling 89

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 89

Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR)

CUR-Aanbeveling 89 geeft aan welke procedure bij het ontwerpen van betonsamenstellingen moet worden gevolgd om het optreden van schade door de alkali-silicareactie (ASR) te voorkomen. ASR is een chemische reactie tussen de alkaliën in het beton en sommige toeslagmaterialen. De reactie kan leiden tot afname van de mechanische eigenschappen van het beton en tot scheurvorming.

In deze CUR-Aanbeveling wordt er van uitgegaan dat eerst via de betonsamenstelling (milieus droog of vochtig zonder alkaliën) of de cementsoort (in de overige milieus) wordt geprobeerd de kans op het optreden van schadelijke ASR te minimaliseren. Hiervoor worden richtlijnen gegeven, waaraan de meeste betonsamenstellingen in Nederland zonder meer voldoen.

Voldoet de betonsamenstelling en/of cementsoort niet, dan dient de ASR-gevoeligheid van het toeslagmateriaal te worden beoordeeld. CUR-Aanbeveling 89 geeft richtlijnen voor de daartoe te volgen procedures en omschrijft in detail de beproevingsmethoden. In bijzondere gevallen zal als gevolg van de uitkomst van de beoordeling van het toeslagmateriaal, de betonsamenstelling moeten worden aangepast.

In CUR-rapport 2003-1 ‘Alkali-silicareactie in beton. Achtergrondrapport bij CUR-Aanbeveling 89’, is de informatie opgenomen op basis waarvan deze CUR-Aanbeveling is opgesteld.

Deze tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 89 uit 2006 vervangt de eerste uitgave uit 2002.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA089
Jaar 2006