0

aanbeveling: CUR-Aanbeveling 90

Voorwoord

Voorwoord

Cementgebonden terrazzovloeren worden al vele jaren toegepast. Voor deze vloeren verscheen in november 2001 de herziene NEN 1042 "In het werk vervaardigde vloeren. Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden terrazzovloeren". Kunstharsgebonden terrazzovloeren worden de Iaatste jaren steeds meer toegepast. Onder meer omdat met een relatief dun pakket toch het gewenste terrazzo uiterlijk kan worden gerealiseerd. Het ontbreken van regelgeving voor deze kunstharsgebonden terrazzovloeren wordt door de markt als een gemis ervaren. Om te voorzien in de behoefte aan regelgeving is door CUR-voorschriftencommissie 69 "Kunstharsgebonden terrazzovloeren" deze CUR-Aanbeveling opgesteld. De Aanbeveling geeft eisen en regels voor de materialen en de uitvoering van kunstharsgebonden terrazzovloeren en gaat in op de keuring en controle van de materialen en de gereedgekomen vloer. Op moment van publicatie van deze CUR-Aanbeveling was CUR-Voorschriftencommissie 69 "Kunstharsgebonden terrazzovloeren" als voIgt samengesteId: O. de Vries (voorzitter), ir. c.A. van der Steen (secretaris en rapporteur), H. Roseboom, T. Roodsant, ing. P.J. de Vries, M. van den BeId, K. Schuil en ir. J.P.G. Mijnsbergen (coordinator).

Deze Aanbeveling is goedgekeurd door NEN/CUR-commissie 353078/ VC 37 "DekvIoeren".