0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 91

CUR-Aanbeveling 91

Versterken van gewapend-betonconstructies met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening

Het versterken van betonconstructies door er uitwendig koolstofvezelwapeningselementen tegenaan te lijmen, is een jonge, innovatieve techniek. In deze CUR-Aanbeveling worden op basis van de stand der techniek aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen en uitvoeren van versterkingen van betonconstructies door middel van het uitwendig oplijmen van koolstofvezelwapening. Omdat een correcte uitvoering de betrouwbaarheid van de versterking in zeer sterke mate bepaalt, is kwaliteitszorg bij de uitvoering zeer belangrijk. Ten tijde van het opstellen van deze Aanbeveling worden de mogelijkheden voor een geregistreerde kwaliteitszorg onderzocht, hetgeen de commissie bijzonder toejuicht.


Artikelnummer AA091
Jaar 2007

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie