0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 92

CUR-Aanbeveling 92

Vloerverwarming in terrazzovloeren

In november 2001 verscheen de herziene NEN 1°42 "Terrazzo-afwerklagen. Classificatie, uitvoeringseisen en keuring". In deze norm staan cementgebonden terrazzovloeren centraal. Op het toepassen van vloerverwarming in deze terrazzovloeren wordt niet in detail ingegaan. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het toepassen van vloerverwarming in terrazzovloeren werd door de branche als een gemis ervaren. Het ontbreekt daardoor aan een kader op basis waarvan duidelijke afspraken vastgelegd kunnen worden over hoe, op welke wijze en onder welke voorwaarden vloerverwarming met succes kan worden toegepast. Met deze Aanbeveling wordt voorzien in de kennisleemte ten aanzien van vloerverwarming in terrazzovloeren. Deze Aanbeveling bevat ook regels voor vloerverwarming in kunstharsgebonden terrazzovloeren.


Artikelnummer AA092
Jaar 2002

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie