0
CUR Aanbeveling 94:2016

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 94:2016

Toepassing van poederkoolvliegas in mortel, beton en grout

CUR-Aanbeveling 94:2016 is van toepassing op poederkoolvliegas, die wordt gebruikt als toevoeging in mortel, beton en grout. Het gebruik in beton heeft betrekking op de toepassing in de betonmortel- en de betonproductenindustrie voor de bereiding van ongewapend, gewapend en voorgespannen beton.

De CUR-Aanbeveling geeft definities, eisen, regels en keuringsmethoden met betrekking tot: 

  • de keuring en controle van poederkoolvliegas volgens NEN-EN 450-1;
  • de keuring van poederkoolvliegas verkregen door meestoken.

In deze herziene versie zijn de eisen en de keuringsmethodiek voor vliegas, verkregen door het meestoken van secundaire brandstoffen, opgenomen. De CUR-Aanbeveling 94 moet worden gezien in samenhang met NEN-EN 450-1, NEN-EN 206 en NEN 8005.

Met het uitkomen van deze CUR-Aanbeveling komt CUR-Aanbeveling 94, 3e herziene uitgave “Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton” van 2007, te vervallen.


Artikelnummer AA094:2016
Jaar 2016

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie