0

Inhoudsopgave

CUR-anbeveling 98

CUR-anbeveling 98

Ternair slakcement voor constructief beton en mortel

Voor het gebruik van cement in beton conform NEN-EN 206-1 is voorgeschreven dat cement Dient te voldoen aan NEN-EN 197-1. In deze norm zijn de specificaties van 27 verschillende cementproducten en hun bestanddelen gedefinieerd. In al deze cementproducten wordt gemalen portlandcementklinker toegepast. Ternair slakcement bestaat echter uit een mengsel van gemalen gegranuleerde hoogovenslakken en calciumsulfaat, soms met toevoeging van kleine hoeveelheden kalkhoudend materiaal, portlandcementklinker of cement CEM I. Ten gevolge hiervan is NEN-EN 197-1 niet van toepassing op ternair slakcement en de eigenschappen ervan.


Artikelnummer AA098
Jaar 2004

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie