0
CUR-Aanbeveling 005

CUR-Aanbeveling 005

Metselwerkpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton

In de loop van de jaren '70 is duidelijk geworden dat voor de noodzakelijke voorziening in grondstoffen voor de bouw naast natuurlijke materialen ook andere materialen, zoals reststoffen, industriële bijproducten en materialen afkomstig van sloop, een rol zouden moeten gaan spelen. Enerzijds zou daardoor de noodzaak om materialen door ontgronding aan de Nederlandse bodem te onttrekken verminderen, terwijl anderzijds een bijdrage wordt geleverd tot de oplossing van het probleem van reststoffen.


Artikelnummer AA005
Jaar 2013