0
CUR-Aanbeveling 052

CUR-Aanbeveling 052

Bepaling van de vloeistofdichtheid van bitumineuze materialen

In het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen is door CUR/CROW/PBVcommissie D 28 'Vloeistofdichtheid van bitumineuze constructies en materialen' onderzoek verricht naar de vloeistofdichtheid van bitumineuze materialen. Onderdeel van de taakstelling van de commissie was het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de vloeistofdichtheid omdat er geen nationaal of internationaal geschikte beproevingsmethode voor handen was. Dit heeft geresulteerd in deze CUR/PBV-Aanbeveling. Op basis van deze Aanbeveling kan de vloeistofdichtheid worden beoordeeld van bestaande of nieuw te ontwerpen bitumineuze constructies. De beoordeling van de vloeistofdichtheid op basis van deze CUR/PBV-Aanbeveling, geldt voor situaties waarbij het bitumineuze materiaal incidenteel wordt belast door een geringe hoeveelheid vloeistof.


Artikelnummer AA052
Jaar 2000