0
CUR-Aanbeveling 064

CUR-Aanbeveling 064

Vloeistofdichte kunstharsgebonden systemen

Deze CUR/PBV-Aanbeveling bevat eisen en regels waaraan de materialen, de systeemopbouw en de verwerking van vloeistofdichte kunstharsgebonden systemen moeten voldoen. Vloeistofdichte kunstharsgebonden systemen zijn naadloze systemen, vervaardigd op basis van kunstharsen die ter plaatse in een of meer lagen op een ondergrond worden aangebracht door middel van gieten, spanen, spuiten, rollen of kwasten. Deze CUR/PBV-Aanbeveling gaat in op de eisen die worden gesteld aan de ondergrond en de omgevingscondities op het moment van aanbrengen van het kunstharsgebonden systeem.


Artikelnummer AA064
Jaar 2000