0
CUR-Aanbeveling 083

CUR-Aanbeveling 083

Toepassing van poederkoolvliegas in mortel en beton

In mei 1995 is NEN-EN 450 'Vliegas voor beton - Definities, eisen en kwaliteitsbeheersing' gepubliceerd en in september 1995 is NEN 5950 'Voorschriften Beton. Technologie (VBT 1995). Eisen, vervaardiging en keuring' herzien. In deze normen worden de kwaliteits- en keuringseisen voor beton en de toepassing van poederkoolvliegas in beton gegeven. De in CEN-verband opgestelde Europese normen moeten nationaal worden gepubliceerd en vervangen alle nationaal opgestelde normen die handelen over hetzelfde onderwerp. Alleen aspecten die geen onderwerp zijn van Europese regelgeving, of waarvan in de betreffende Europese norm is bepaald dat nationaal zaken mogen worden ingevuld, kunnen onderwerp zijn van nationale regelgeving.


Artikelnummer AA083
Jaar 2001