0
CUR-Aanbeveling 085

CUR-Aanbeveling 085

Construeren in roestvast staal

Deze Aanbeveling bevat aanvullende bepalingen op NEN 6770 'Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 - Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies' voor bouwconstructies vervaardigd van roeastvast staal. Voor dunwandige koudgevormde profielen van roestvast staal wordt in deze Aanbeveling verwezen naar de betreffende onderdelen in NEN 6773 en worden aanvullende bepalingen daarop aangegeven.


Artikelnummer AA085
Jaar 2001