0
CUR-Aanbeveling 104

CUR-Aanbeveling 104

Vloeren van Kanaalplaten met geintegreerde liggers

Deze aanbeveling bevat aanvullende bepalingen en eisen op NEN 6720 en NEN 6770 voor vloerconstructies waar kanaalplaatvloeren, die van een gewapende constructieve druklaag kan zijn voorzien, loodrecht op hun overspanningsrichting aan één of twee einden door stalen of betonnen geïntegreerde liggers worden ondersteund. Een oplegging op een wand wordt gezien als een starre ondersteuning, op een geïntegreerde ligger als een niet starre ondersteuning. De als aanvulling op NEN 6720 uitgebrachte CUR-Aanbevelingen 37 en 39 zijn in combinatie met deze Aanbeveling niet van toepassing voor de kanaalplaten. In aanvulling op NEN 6722 worden bepalingen gegeven voor de montage. Doordat in deze Aanbeveling aanvullende bepalingen en eisen ten aanzien van meerdere normen worden gegeven, wordt deze CUR/BmS-Aanbeveling onderverdeeld in vier stukken.


Artikelnummer AA104
Jaar 2006