0
CUR-Aanbeveling 112:2014

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 112:2014

Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal

De CUR-Aanbeveling bevat aanvullende bepalingen en eisen op NEN-EN 1992-1-1 en heeft betrekking op het draagvermogen en de vervormingen waaraan betonconstructies moeten voldoen. Verder bevat het ook de bepalingsmethoden aan de hand waarvan mag worden getoetst of aan de eisen wordt voldaan.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA112
Jaar 2014