0
CUR-Aanbeveling 112:2014

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 112:2014

Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal

De CUR-Aanbeveling bevat aanvullende bepalingen en eisen op NEN-EN 1992-1-1 en heeft betrekking op het draagvermogen en de vervormingen waaraan betonconstructies moeten voldoen. Verder bevat het ook de bepalingsmethoden aan de hand waarvan mag worden getoetst of aan de eisen wordt voldaan.

CUR-Aanbeveling 112:2014 bestaat uit drie delen:

  • Deel I Constructieve aspecten (Aanvullingen op NEN 6720 (VBC 1995)
  • Deel II Betontechnologische aspecten
  • Deel III Uitvoeringsaspecten

CUR-Aanbeveling 112 is bedoeld voor betonconstructies conform NEN 6720, waarbij het grove toeslagmateriaal van het beton volledig of gedeeltelijk bestaat uit betongranulaat volgens NEN-EN 12620 + NEN 5905. In dit document worden alleen artikelen met aanvullende bepalingen op genoemde normen vermeld.

Met de publicatie van deze tweede herziene versie, die is aangepast aan de vigerende normen, is de eerste versie van 2007 vervallen.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer AA112
Jaar 2014