0
CUR Aanbeveling 115

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 115:2011

Uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw

Geokunststoffen kunnen op verschillende manieren in de waterbouw worden toegepast. Om welke toepassing het ook gaat, geokunststoffen moeten zorgvuldig worden toegepast bij de aanleg van civieltechnische constructies. Gebeurt dat niet dan kunnen beschadigingen het gevolg zijn. Omdat de praktijk ook leert dat het niet altijd duidelijk is wie toezicht houdt op de kwaliteit van geokunststoffen op het werk, en hoe die controles moeten worden uitgevoerd, is CUR-Aanbeveling 115:2011 opgesteld.

Deze CUR-Aanbeveling verschaft duidelijkheid over:

- Materiaaleigenschappen en functies van geokunststoffen.
- Kwaliteitscontroles, procedures en verantwoordelijkheden.
- Gereedmaken, verwerken en plaatsing van geotextiel.

CUR-Aanbeveling 115:2011 helpt de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren, waardoor de eigenschappen van deze producten beter tot hun recht komen en de kwaliteit van de constructies met geokunststoffen gewaarborgd kunnen worden.

Daarnaast zijn de specialistische kennis, de toenemende logistieke druk, risicobeheersing en de groter wordende claimculturen bijkomende redenen waarom behoefte is aan een CUR-Aanbeveling voor de uitvoering van geokunststoffen in de waterbouw.


Artikelnummer AA115
Jaar 2011

Gedrukte versie

 62,50*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 42,50*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie